Home > News
Xi Jinping se je udeležil osmega srečanja voditeljev držav BRICS in imel pomemben govor

2016-10-17
 

V indijski državi Goa se je šestnajstega oktobra  odvilo osmo srečanje voditeljev držav BRICS. Udeležili so se ga kitajski predsednik Xi Jinping,  indijski premier Narendra Modi, predsednik Republike Južne Afrike Jacob Zuma, predsednik Brazilije Michel Temer in ruski predsednik Vladimir Putin. Pet voditeljev je razpravljalo o »ustvarjanju učinkovitega, tolerantnega skupnega načrta« in izmenjalo mnenja ter doseglo skupne poglede o sodelovanju med državami BRICS in ostalimi zainteresiranimi državami in območji.

Xi Jinping je objavil pomemben govor z naslovom »Trdno zaupanje v skupni razvoj«, v katerem je pozitivno ocenil bogate dosežke držav BRICS v desetih letih sodelovanja ter predlagal, da se morajo države BRICS skupaj odzvati na izzive, ki jih prinaša širše svetovno okolje. Poudaril je, da je Kitajska pripravljena skupaj z ostalimi državami z roko v roki zrisati nov načrt za razvoj ter izrazil zaupanje, da bo sodelovanje držav BRICS lahko pripomoglo k promociji svetovnega miru, stabilnosti in blaginje.

Xi Jinping je izpostavil, da je letos deseta obletnica sodelovanja držav BRICS. Deset let oranja in deset let žetve. Sodelovanje držav BRICS se neprestano razvija v smeri, da bo postalo mednarodni mehanizem z velikim vplivom, pri čemer bo poželo bogate dosežke. To je bilo deset let skupnega razvoja, deset let neprestanega napredka. Vztrajno gradimo okvir za celostno in večplastno sodelovanje. Področje sodelovanja se neprestano širi, mehanizmi sodelovanja se neprestano izboljšujejo, plodovi sodelovanja pa znova in znova prihajajo na površje. To je bilo deset let pogumnega delovanja. S sklenjenimi rokami smo se spoprijeli z udarcem mednarodne finančne krize, se skupaj odzivali na pomembne mednarodne in lokalne dogodke, konstruktivno sodelovali pri procesih reformiranja svetovnega ekonomskega upravljanja ter močno spodbujali uveljavljanje in upoštevanje držav v razvoju in držav z novimi tržišči. V preteklih desetih letih so države BRICS k svetovni gospodarski rasti prispevale preko petdeset odstotkov.

Xi Jinping je poudaril, da se razvoj držav BRICS trenutno sooča z zapletenimi in ostrimi zunanjimi vplivi. Nujno moramo okrepiti zaupanje in se skupaj soočiti z izzivi. Nudimo inteligenco in moč držav BRICS, da bomo z roko v roki poiskali pot do rešitve.

Prvič. Skupaj moramo zgraditi odprt svet. Zagnati moramo strukturne reforme in iskati inovativne načine razvoja. Zgraditi je potrebno ekonomijo odprtega tipa in nasprotovati vsakršnim oblikam protekcionizma. S spodbujanjem velikega enotnega tržišča s skupnim finančnim obtokom in infrastrukturnimi povezavami, ter bogatimi medkulturnimi izmenjavami bomo lahko hodili v prvi vrsti mednarodnega odprtega sodelovanja.

Drugič. Skupno moramo zarisati vizijo razvoja. Še naprej moramo visoko držati zastavo razvoja in skupaj uresničiti Agendo 2030 za trajnostni razvoja in dogovore s srečanja voditeljev držav G20 iz Hangzhoua. Okrepiti moramo sodelovanje med državami severne in južne hemisfere (t.i. sodelovanje Sever-Jug) ter sodelovanje med državami znotraj južne hemisfere (t.i. sodelovanje Jug-Jug), ter promovirati realizacijo močnega, trajnostnega, uravnoteženega in tolerantnega globalnega ekonomskega razvoja.

Tretjič. Skupaj moramo odgovarjati na globalne izzive. Okrepiti moramo koordinirano komunikacijo glede najpomembnejših mednarodnih vprašanj in lokalnih kriznih žarišč in promovirati politične rešitve problemov. Z roko v roki se moramo odzivati na naravne katastrofe,  klimatske spremembe, širjenje nalezljivih bolezni, terorizem in ostale svetovne probleme, s čimer bomo prispevali k dolgotrajni politični stabilnosti v mednarodne skupnosti.

Četrtič. Skupaj moramo ščititi enakopravnost in pravico. Še naprej moramo biti zagovorniki in aktivni udeleženci v procesu reformiranja svetovnega upravljanja in se še naprej zavzemati za upoštevanje in pravično obravnavo držav v razvoju in držav z novimi rastočimi trgi. Ostati moramo zagovorniki svetovnih mirovniških gibanj in promovirati izgradnjo nove oblike mednarodnih odnosov, ki bo temeljila na sodelovanju z vzajemnimi koristmi.

Petič. S skupnimi močmi moramo poglabljati partnerske odnose. Izvrševanje »Strategije ekonomskega partnerstva držav BRICS« je lahko priložnost za poglobitev in širitev vseh področji ekonomskega sodelovanja. Ustvariti, zaščititi in razvijati je potrebno dva mehanizma, in sicer Razvojno banko držav BRICS in krizne rezerve. Okrepiti je potrebno medkulturno izmenjavo in še naprej širiti in utrjevati »prijateljski krog« držav BRICS ter ohranjati odprt in toleranten razvoj, ki bo stremel k skupnim ciljem.

Xi Jinping je poudaril, da je Kitajska trdni podpornik in udeleženec v mehanizmu BRICS, saj si je sodelovanje med državami BRICS postavila kot pomembno diplomatsko usmeritev in verjame, da bo le-to lahko pripomoglo k ohranjanju svetovnega miru, stabilnosti in blaginje. Naslednje leto bo Kitajska organizirala deveto srečanje voditeljev držav BRICS in bo skupaj z ostalimi državami članicami z roko v roki zarisala načrt novega razvoja.

Narendra Modi je povedal, da je mehanizem za sodelovanje BRICS v desetih letih spodbujal blaginjo svetovne ekonomije in imel velik doprinos k izboljšanju položaja držav v razvoju. V novih okoliščinah si morajo države BRICS še naprej prizadevati za uresničitev Agende 2030 za trajnostni razvoj, poleg tega pa morajo igrati pomembno vlogo v Skupini držav G20, Svetovni trgovinski organizaciji in drugih pomembnejših strukturah. Indija se zavzema za tesno sodelovanje držav BRICS na področju trgovine, investicij, bančništva, kmetijstva, urbanizacije, infrastrukture, varnosti in drugih področjih, ter poudarja potrebo po formiranju relevantnih mehanizmov.

Jacob Zuma je povedal, da prebivalstvo petih držav BRICS predstavlja skoraj polovico svetovnega prebivalstva in bi ob enotnem delovanju lahko spodbudili razvoj svetovne ekonomije in si tako povišali kvaliteto življenja. Republika Južne Afrike zagovarja tesno medkulturno izmenjavo in sodelovanje držav BRICS na področju naravnih virov, digitalne ekonomije, investicij, inovacij, majhnih in srednjih podjetji, v vesoljskem prostoru, v globokih morjih, na spletu in drugih področjih. Države BRICS bi morale spodbuditi mednarodno skupnost k posvečanju večje pozornosti in nudenju pomoči odrinjenim in šibkim območjem, ki trpijo najhujše posledice klimatskih sprememb in ekonomske krize.

Michel Temer je povedal, da se države BRICS soočajo s podobnimi težavami, zato se morajo skupaj spoprijeti s težkimi časi in kritičnimi razmerami. Brazilija se zavzema za spodbujanje  trgovine med državami znotraj BRICS, poenostavitev investicij ter okrepitev bančništva, znanosti in tehnologije, varovanja okolja, kulturnega sodelovanja in drugih področjih, da bodo prebivalci posameznih držav BRICS lahko občutili številne prednosti, ki jih to sodelovanje prinaša.

Vladimir Putin je povedal, da sta razvoj in sodelovanje držav BRICS odigrala pomembno vlogo pri okrevanju svetovne ekonomije. Izvršiti moramo »Strategijo ekonomskega partnerstva držav BRICS«, ki je bila sprejeta lansko leto v ruskem mestu Ufa in okrepiti sodelovanje na področju obnovljivih virov, bančništva, trgovine, investicij, spletne trgovine, zdravstva, izobraževanja in drugih področjih. Rusija se zavzema za nadaljevanje skupnega truda k reformiranju upravljanja mednarodnih financ in bančništva.

Na predhodnem srečanju manjšega obsega je Xi Jinping razglasil, da bo Kitajska prevzela organizacijo vrha BRICS 2017, ki bo potekalo septembra naslednje leto v Xiamenu v provinci Fujian. Xi Jinping je poudaril, da se Kitajska nadeja skupaj z ostalimi stranmi uresničiti dogovore vseh dosedanjih srečanj, poglobiti partnerske odnose in začeti s pisanjem novega poglavja držav BRICS. Prisotni voditelji so izrazili namero o polni podpori organizacije naslednjega vrha s strani Kitajske.

Po zaključku srečanja je bilo pet voditeljev priča podpisu  »Memoranduma o soglasju glede ustanovitve raziskovalne platforme za kmetijstvo držav BRICS«, »Statuta o sodelovanju med carinami držav BRICS«, »Memoranduma o soglasju glede diplomatskega sodelovanja med državami BRICS« in drugih dokumentov o sodelovanju.

 

Objavljena je bila »Deklaracija vrha Goa«

 

Istega dne se je Xi Jinping udeležil tudi sestanka, organiziranega s strani Odbora za industrijo in trgovanje držav BRICS. Xi Jinping je v govoru izpostavil, da je bila pod vplivom notranjih in zunanjih dejavnikov ekonomska rast držav BRICS nekoliko upočasnjena. Nadaljnji razvoj se sooča z novimi izzivi. Istočasno pa se potencial in premoč držav BRICS na področju naravnih virov, trgovanja, delovne sile in drugih področjih ni spremenil, zato so dolgoročni obeti še vedno zelo dobri.  Po desetih letih razvoja je sodelovanje držav BRICS doseglo novo stopnjo. Obstajajo izzivi, a obstajajo tudi priložnosti. Upamo, da bodo države BRICS zgrabile priložnosti, se še naprej zavzeto udejstvovale in promovirale medsebojno ekonomsko sodelovanje ter s konkretnimi dejanji spodbujale zaupanje, promovirale reforme, ustvarjalnost in pragmatičnost. Tako bodo prispevale k svetli prihodnosti držav BRICS.

Predsednik Nove razvojne banke držav BRICS je petim voditeljem poročal o napredovanju pri delu banke.

Voditelji petih držav so se nato še fotografirali skupaj s kapetani petih mladih nogometnih reprezentanc, mlajših od sedemnajst let, ki so sodelovale na nogometnem turnirju držav BRICS.

 

<Suggest To A Friend>
  <Print>