Home > News
Uresničenega že več kot osemdeset odstotkov letnega cilja zmanjšanja presežnih kapacitet

2016-10-26
 

Na novinarski konferenci Državne komisije za razvoj in reforme 25. septembra, je njen podsekretar Xu Kunlin povedal, da je bilo v industrijah jekla in premoga do konca septembra uresničenega že več kot osemdeset odstotkov načrtovanega zmanjšanja proizvodnje. Na nekaterih območjih ter v državnih podjetjih je bil letni cilj že dosežen. Glede na trenutni napredek dela obstaja upanje, da bo načrt za zmanjšanje presežne proizvodnje jekla in premoga za leto 2016 predčasno izpolnjen.

S tem, ko se zmanjševanje presežnih zmogljivosti približuje cilju, se v jeklarski in premogovni industriji kažejo pozitivne spremembe.

V prvi vrsti gre za očiten obrat na bolje na področju poslovanja obeh industrij, saj je cena jekla in premoga ponovno zrasla, zaostanki pri vračanju kreditov pa so se občutno zmanjšali. Istočasno se s postopno izboljšavo upravljanja izboljšujejo tudi finančno okolje jeklarske in premogovne industrije. Ublaženi so tudi globoko ukoreninjeni problemi, kot na primer obremenjeni finančni tokovi, dolgovi pri varnih investicijah ter zamujanje pri izplačevanju plač.

Zmanjšanje presežnih zmogljivosti nima globokega vpliva samo znotraj omenjenih industrij. Ker jeklarstvo in premogovništvo predstavlja jedro državne industrije, izboljšanje na tem področju omogoča tudi rast sorodnih industrij ter postopne krepitve in rasti celotne makro ekonomije. Aktualne in terminske pogodbe na področju jeklarske in premogovne industrije so se izrazito povečale, cene produktov pa postopno rastejo. Indeks cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih (PPI) in indeks nabavnih menedžerjev (PMI) za proizvodno industrijo se krepita, kar kaže na pozitivne učinke sprejetih ukrepov.

<Suggest To A Friend>
  <Print>