Home > News
Spremenimo "tek ljudi po opravkih" v "hitrejši pretok informacij"

2016-11-29

Pospešimo uvedbo E-vladnih storitev

"V preteklosti smo morali za ureditev davčnih zadev dolgo časa čakati v vrstah, včasih pa en sam obisk sploh ni bil dovolj, da bi uredili vse potrebno. Sedaj je urejen celovit proces 'elektronske davčne uprave', tako da lahko običajne davčne zadeve uredimo kar prek spleta. Poleg tega je dostop možen štiriindvajset ur na dan in ni nam več potrebno skrbeti, da bodo zaposleni zaradi urejanja teh obveznosti odsotni z dela. Res izredno priročno!" je povedala gospodična Zhang, računovodkinja podjetja iz Guangzhoua, ki se ukvarja z zunanjo trgovino. Gospodična Zhang ni mogla prehvaliti lokalne davčne reforme z uvedbo spletnega sistema poimenovanega E-davki.

V času letošnjih dveh kongresov (Nacionalni ljudski kongres in Ljudska politična posvetovalna konferenca) je bil prvič omenjen koncept E + vladne storitve in med ljudmi požel široko pozornost. Kako pa zgleda njegovo izvrševanje po celotni državi nekaj več kot pol leta kasneje? Kakšne spremembe so občutili ljudje? Na katerih področjih se bo potrebno še bolj potruditi in katere težave premagati, da bomo v prihodnosti vzpostavili mrežo E-vladnih storitev, ki bo pokrivala celotno državo?

Povišanje zmožnosti vladnih storitev

"Nova formulacija v letošnjem 'Poročilu o delu vlade' je strategijo 'splet +' oziroma E-storitev prvič razširila na področje vladnih storitev in s tem odprla nov kanal za spremembo modela javnih storitev in dvig nivoja vladnih storitev." je v intervjuju za naš časopis povedal Wang Yukai, profesor na Državni fakulteti za administracijo in član Državnega odbora za strokovno posvetovanje o informatizaciji. "Preko uporabe internetne in informacijske tehnologije bo dosežen velik doprinos na področju učinkovitosti dela vlade, znižani bodo stroški za državljane in podjetja ter dosežen tako ekonomski kot tudi družbeni razvoj. To bo pospešilo tudi modernizacijo upravnega sistema in upravno učinkovitost države."

Strokovnjaki izpostavljajo, da uvedba E-vladnih storitev v primerjavi s tradicionalnimi elektronskimi storitvami ni le staro vino v novih steklenicah, ampak gre za resnično celovito in inovativno spremembo na več različnih nivojih. "Največja posebnost E-vladnih storitev je v tem, da za različne sektorje vlade vzpostavlja skupno informacijsko bazo in s tem nadomešča nekdanjo razdrobljenost informacij in situacijo, ko vsak urad obvladuje le svoje ozko področje. Tako se bo nivo javnih storitev in državne uprave lahko povzpel na najvišjo stopnjo in bo doseženo bolj natančno in hitrejše izvajanje." je za naš časopis analiziral profesor na Državni fakulteti za administracijo Zhu Lijia.

Aprila letos so Državna komisija za reforme in razvoj, Ministrstvo za finance in še štirje drugi oddelki skupaj pripravili "Načrt za poskusno implementacijo E-vladnih storitev preko projekta 'informacije za ljudi'". V osemdesetih mestih so bile vzpostavljene poskusne enote projekta 'informacije za ljudi'. Izpostavljen je bil načrt izpeljave 'dveh korakov v dveh letih', ko naj bi bile E-vladne storitve v celoti vpeljane in tudi začele s polnim delovanjem.

Direktor Oddelka za načrtovanje pri Raziskovalnem inštitutu za informacijske in komunikacijske tehnologije ter član skupine strokovnjakov za vzpostavitev poskusnih točk projekta 'informacije za ljudi' gospod Hu Jianbo je izrazil mnenje, da v primerjavi z razvojem informatizacije na področju ekonomije, le-ta na področju vladnih in javnih storitev nekoliko zaostaja, zato se "načrt implementacije" osredotoča na področje storitev za državljane in se trudi doseči troje sprememb: sprememba "teka ljudi po opravkih" v "pretok informacij"; sprememba "teka ljudi sem ter tja" v "usklajeno delovanje različnih uradov" in sprememba "pasivnih" storitev" v "aktivne storitve".

Vladne storitve na spletu koristijo podjetjem in ljudem

Kakšni so učinki dela na terenu, odkar vlada promovira uvedbo E-vladnih storitev? Pred nekaj dnevi smo se avtorji članka odpravili v Center za vladne storitve v Pekingu, da bi situacijo preučili iz prve roke.

Okrog desetih dopoldan je v stavbi omenjenega centra svoje zadeve urejala le peščica ljudi in situacija je bila povsem urejena. Pred elektronskim zaslonom je stal zaposleni, ki je usmerjal ljudi in odgovarjal na njihova vprašanja. Ljudje se lahko takoj po tem, ko vzamejo listek za postavitev v vrsto, odpravijo v nadstropje in okence, kamor jih listek usmerja, kjer jim sploh ni potrebno dolgo čakati in lahko uredijo svoje opravke.

"Vse dokumente smo oddali že preko spleta in tam opravili tudi preliminarno odobritev. Sem smo prišli le še zaradi nujno potrebne fizične izjave. Nasvete glede morebitnih sprememb v dokumentaciji in potrebnih dodatnih informacijah je možno dobiti po telefonu ali na spletu. Sedaj, ko so vladne storitve "prišle na splet", se je izrazito zmanjšala količina odvečne administracije in dokumentacije oziroma "papirologije". Resnično je zelo priročno. Ni nam več potrebno hiteti sem ter tja in čakati v vrstah, ki se vijejo kot zmaji." nam je povedal gospod Li, ki se ukvarja svetovanjem na področju transporta.

Glede na poročila so se v sistem Centra za vladne storitve v Pekingu od njegove uradne uvedbe novembra lani do danes vključile Mestna pisarna za varovanje okolja, Mestni komite za promet, Mestni komite za nepremičnine in še več kot štirideset drugih oddelkov. Z uvedbo "sprejema na enem oknu", "odobritve z enim postankom", "časovno omejitvijo odobritve" in drugimi sistemskimi ukrepi, je bila močno dvignjena delovna učinkovitost.

"Uvedba sistemov 'sprejem na enem oknu' in 'odobritve z enim postankom' nam je prihranila ogromno časa in energije." je povedala gospa Fan, zaposlena v podjetju, ki se ukvarja z mednarodno trgovino. "Vzemimo za primer ureditve dovoljenja za poslovanje za živilska podjetja. Včasih je bilo najprej potrebno oditi v Pisarno za živila in tam urediti licenco za distribucijo živil, nato pa še na Urad za trgovino in industrijo urediti obratovalno dovoljenje. Ureditev vse dokumentacije je ponavadi trajala sedem dni. Sedaj so okenca obeh uradov združena v tem centru. Potrebo je le zamenjati nadstropje. Vse skupaj je lahko urejeno zelo hitro."

Ljudje, ki so prišli urejat različne papirje, so nam povedali, da lahko na spletu predhodno preverijo katere papirje morajo urediti. Tudi če slučajno niso pripravili vseh potrebnih obrazcev, lahko v stavbi Centra za vladne storitve uporabijo za to namenjene računalnike in s spleta prenesejo, ter natisnejo vso potrebo dokumentacijo. Zelo priročno. Še bolj pa se ljudje veselijo uvedbe vladnih storitev "brez papirja". "Najbolje bi bilo, če bi lahko kompletno dokumentacijo uredili preko spleta, da ne bi bilo potrebno narediti niti enega samega koraka." je povedala arhitektka Xiao.

Koristi sodelovanja med vlado in podjetji

Junija letos je Univerza Sun Yat-sena iz Guangdonga skupaj s podjetjem Alipay, ki je del skupine Ant Finacial Service Group, objavila "Poročilo o E-vladnih storitvah (2016): spremenimo realnost in prihodnost vladne administracije". Poročilo navaja, da je med sedemdesetimi vzorčnimi mesti v državi devetinšestdeset mest, ki so preko spletne aplikacije za vladne storitve do določene mere uvedla E-vladne storitve, obstaja pa 347 mest, ki za vladne storitve uporabljajo platformo, ki jo nudi Alipay. Tako je pokrita velika večina večjih in pomembnejših mest v državi.

V postopku promoviranja E-vladnih storitev obstajajo nešteti primeri sodelovanja med vlado in podjetji. Maja letos je Pisarna za človeške vire in socialno varnost iz Shenzhena s podjetjem Alipay začela skupni projekt mobilnega plačevanja zdravstvenih storitev. Zavarovanci iz Shenzhena lahko po tem, ko svoj račun povežejo s sistemom Alipay, plačilo bolniških storitev in rezervacije opravljajo s pomočjo mobilnih telefonov in se tako izognejo dolgemu čakanju v vrstah. Tako je hkrati izrazito izboljšana tako učinkovitost zdravstvenih storitev kot tudi njihova priročnost za bolnike.

<Suggest To A Friend>
  <Print>