Home > News
"En pas in ena pot" odmeva na odru združenih narodov

2016-12-08

Pobuda "en pas in ena pot" je Kitajski program, ki omogoča uresničevanje svetovne stabilnosti, miru in ekonomske blaginje. Je svetla pot, po kateri z roko v roki vsi skupaj korakamo v prihodnost.

Nedolgo tega je bila na enainsedemdeseti Generalni skupščini Organizacije združenih narodov enotno izglasovana resolucija A/71/9 o afganistanskem vprašanju. Resolucija izraža jasno dobrodošlico pomembnemu predlogu "enega pasu in ene poti" in spodbuja vse države, da preko udeležbe pri "enem pasu in eni poti" pomagajo pri ekonomskem razvoju Afganistana in širše regije ter kliče po zagotavljanju varnega okolja za uresničevanje pobude s strani mednarodne skupnosti. Po tem, ko je Varnostni svet OZN vsebino pobude "enega pasu in ene poti" prvič vključil v resolucijo 2274, je bila vključitev celotne pobude v resolucijo OZN sedaj enotno potrjena s strani 193 držav članic.

Odmevanje pobude "en pas in ena pot" na odru OZN s čimer je narasla njena mednarodna prepoznavnost ter odobravanje in podpora s strani vse držav članic jasno odraža, da pobuda "en pas in ena pot" globoko sovpada s trenutnim delom OZN in smerjo razvoja dela v prihodnosti. Globoko sovpada tudi z delom OZN v duhu multilateralizma in je skladna s skupnimi interesi vseh držav članic OZN.

Organizacija združenih narodov je najbolj univerzalna, avtoritativna in reprezentativna mednarodna organizacija na nivoju državnih vlad, ki igra nenadomestljivo vlogo pri ohranjanju svetovne varnosti in miru ter zagotavljanju skupnega razvoja. Septembra 2015 je bila na vrhu OZN o trajnostnem razvoju sprejeta Agenda 2030 za trajnostni razvoj, preko katere je bil izrisan načrt skupnega razvoja mednarodne skupnosti v naslednjih petnajstih letih. Predsednik Xi Jinping je na vrhu razglasil, da je Kitajska v sodelovanju z ostalimi zainteresiranimi državami pripravljena nadaljevati z uresničevanjem in izgradnjo "enega pasu in ene poti". Kitajska bo svojo dolžnost izvajala preko uresničevanja agende o razvoju, s spodbujanjem neprekinjenega globalnega razvoja. Pet pomembnih usmeritev pobude "enega pasu in ene poti" na področju mednarodnega sodelovanja (povezanost politik, povezanost infrastrukture, prost pretok blaga, kroženje kapitala in prepletenost ljudskih želja) je tesno povezanih s sedemnajstimi cilji trajnostnega razvoja Agende 2030 za trajnostni razvoj. Organizacija združenih narodov je potrdila, da bo uresničitev pobude "enega pasu in ene poti" pomagala pri tekočem izvrševanju Agende 2030 za trajnostni razvoj.

OZN je organizacija za sodelovanje na nivoju vlad, zato je spodbujanje pragmatičnega multilateralnega sodelovanja njeno bistvo. Nedolgo nazaj je predsednik Xi Jinping ob srečanju z generalnim sekretarjem OZN Antóniom Guterresom izpostavil, da bo kitajska stran še naprej sodelovala in podpirala delo OZN in ostala trdna podpornica projektov OZN, ter se striktno zavzemala za multilateralizem. Kitajska bo še naprej ostala stroga zagovornica in zaščitnica mednarodnega reda, kot ga pojmuje Ustanovna listina OZN. Pobuda "en pas in ena pot" temelji na načelih skupnega načrtovanja, skupnega izvajanja in skupnega uživanja koristi. Za vodilo si postavlja sodelovanje v miru, tolerantni razvoj, vzajemno učenje in koristi za vse, za cilj pa vzpostavitev "skupnosti usode človeštva" in "skupnosti koristi za človeštvo". Ta načela in cilji so pokazala vsem državam članicam OZN, da je pobuda "en pas in ena pot" način, s katerim bo Kitajska pomagala pri vzpostavljanju svetovne stabilnosti, miru, razvoja in blaginje.

V treh letih, odkar je bila izpostavljena pobuda "en pas in ena pot", so se izkušnje posameznih dobrih praks razširile in s stabilnim razvojem so že bili doseženi nekateri predčasni rezultati. Več kot sto držav in mednarodnih organizacij se je aktivno vključilo v pobudo, več kot trideset držav pa je s Kitajsko podpisalo sporazum o sodelovanju. Izvršujejo se tudi že številni pomembni infrastrukturni projekti. "Pecivo" skupnih interesov vseh vključenih strani postaja vse večje in večje, kar omogoča še širšemu krogu držav, da se lahko na lastne oči prepričajo o svetli prihodnosti in bogatih plodovih najširšega sodelovanja, ki ga spodbuja Kitajska. Tokratno odobravanje pobude "enega pasu in ene poti" s strani vseh držav članic OZN kliče po aktivnem vključevanju držav vzdolž pasu.

V trenutnih zapletenih razmerah na mednarodnem prizorišču, ko se poglabljajo pobude o skupnem svetovnem upravljanju, sta stabilnost in razvoj še vedno najpomembnejši vodili. Dolžnost OZN pri ohranjanju svetovnega miru in pospeševanju skupnega razvoja je tako izredno velika, želja mednarodne skupnosti po sodelovanju s Kitajsko pa še bolj goreča. Zgrabili bomo to ugodno priložnost in skupaj s številnimi državami članicami OZN uresničili pobudo "enega pasu in ene poti", da bo ta resnično koristila prebivalcem vseh držav. Spodbujali bomo vzpostavitev nove oblike mednarodnih odnosov, ki bodo temeljili na sodelovanju z vzajemnimi koristmi. Spodbujali bomo vzpostavitev "skupnosti usode človeštva". Doprinesli bomo k vzpostavitvi trajnega miru in izgradnji sveta splošne blaginje.

<Suggest To A Friend>
  <Print>