Home > News
Prenova 2,5 milijona uničenih vaških hiš Kmetom iz Yunnana omogočili bivanje v varnih objektih (nove ideje in praksa vodenja države, nov koncept vodi v nov napredek)

2016-12-12

Zhang Fan, Li Maoying

Kunming, 11. decembra. Vasica Ganjiazhai, ki je bila potresni epicenter okrožja Ludan province Yunnan, je izginila. Do današnjega dne so si kmetje na ruševinah postopoma spet zgradili domove. “Vsi sovaščani so dobili nove domove. Med devetinosemdesetimi družinami ni nobena ostala brez!” je hladnega zimskega dne povedal tajnik odbora stranke mesta Longtoushan gospod Li Shanyun, ki se mu na obrazu mraz prav nič ni poznal. “Letos trgatev paprike ni bila slaba, prav tako se je držala visoka cena, zaradi česar se veselje počasi vrača med kmete. Imam močno vero v Ganjiazhai.”

Na vasi hiša predstavlja vse veselje in upanje družine. V začetku leta 2015 je generalni sekretar Xi Jinping obiskal Yunnan. Takrat je povedal, da je treba kvaliteto bivališč dati na prvo mesto, zvišati nivo protipotresne varnosti, zgraditi protipotresne stavbe, zagotoviti množicam iz območij naravnih nesreč varna bivališča. Od tistega leta dalje je država brez postanka posvetila dve leti obnovi uničenih hiš v vaseh province Yunnan. Misija je presegala štiristo tisoč bivališč, kar je največje število v državi.

Vaščan etnične skupine Miao po imenu Zhang Wenxue je dobil streho na svoji dvonadstropni hiši. Zhang Wenxue se je v začetku letošnjega leta vrnil iz Guandonga v svojo domačo vas Dapingdi, ki spada pod okrožje Luquan. Skupaj z ženo sta dovolj prihranila, da sta se lahko vrnila. Poleg tega jima je pomagala tudi vladna denarna pomoč in subvencionirano posojilo. Tako sta revna imigranta na tem kosu zemlje začela svoje delovno življenje. “Nova hiša ima kopalnico, ki je tako čista kot tiste v mestih.” Ne dolgo nazaj sta provinca Guandong in Yunnan začeli uradno sodelovati. Mesto Zhuhai v Guandongu pomaga mestu Nujiang v Yunanu. Mesti Dongguan in Zhongshan pomagata mestu Zhaotong. Vsako revno okrožje bo letos dobilo deset milijonov yuanov denarne pomoči, ki bo šla za obnovo vaških bivališč in podobno.

Uničenje Yunana je bilo glede na celotno državo relativno veliko, situacija po katastrofi je bila v tej provinci med najhujšimi. V triindevetdesetih pomembnih okrožjih še vedno deluje pomoč revnim, kar je največ v državi. Po treh letih je še vedno 4,71 miljonov ljudi, ki se še niso rešili revščine. Da bi zagotovili revnim množicam varna bivališča, se morajo pri procesu obnavljanja yunanskih vasi resnično potruditi. Leta 2009 je Yunan uradno začel obnavljanje vaških bivališč. Do leta 2014 je bil denarni vložek celotne province sto sedeminštirideset milijonov yuanov. Za gradnjo in obnovo vaških bivališč je celotna provinca investirala 1690 milijonov yuanov. Neposredno korist je imelo od tega 2,38 milijona družin, več kot 9,2 milionov vaščanov. Od leta 2015 do leta 2019 bo celotna provinca vsako leto petsto tisoč družinam obnovila hiše in zgradila varna protipotresna bivališča. V petih letih bo 2,5 milijonov družin dobilo v celoti obnovljeno bivališče.

V vasi Yinxing okrožja Tengchong so ohranili tradicijo vaškega sloga in hkrati upoštevali pravila obnavljanja bivališč. S tem so pozitivno spremenili mestno turistično sposobnost. V letu 2015 je vas sprejela dvesto šestinšestdeset tisoč turistov. Na vaščana so imeli dobička v višini 11.361 yuanov. Tako so postali prvi model kitajskega vaškega turizma.

Obnavljanje uničenih vaških bivališč je v skladu s tradicijo vasi, kar je povezano z razvojem turizma znotraj teh vasi. Tako bodo podobno kot vas Yinxing s posebnim slogom, izboljšano infrastrukturo, prelepim okoljem in lepimi bivališči, postale vasi nova značilnost yunanske pokrajine.

<Suggest To A Friend>
  <Print>