Home > News
Bakreni kip človeka z akupunkturnimi točkami: Čemu veliki Xi Jinping podarja to darilo?

2017-01-23

Fu Lili

Znanost in tehnologija, Peking, 22. januarja. Osemnajstega januarja v Genevi, mestu v Švici, je kitajski voditelj Xi Jinping podaril Svetovni zdravstveni organzaciji bakreni kip človeka z akupunkturnimi točkami. Kip, ki je povsem prekrit z akupunkturnimi točkami, je takoj vzbudil svetovno zanimanje.

“Darilo Svetovni zdravstveni organizaciji ponazarja darilo znanja kitajske civilizacije celemu svetu.” je dvajsetega januarja na “mednarodni tiskovni konferenci o državnem darilu bakrenega kipa človeka z akupunkturnimi točkami in kitajski medicini”, ki je potekala na Inštitutu za akupunkturo Akademije za kitajsko medicino na Kitajskem, povedal gospod Liu Baoyan, ki je predsednik Svetovne federacije društev za akupunkturo in moksibustijo in predsednik Kitajskega društva za akupunkturo in moksibustijo.

Podarjeni barkreni človek je imitacija kipa dinastije Qing za časa cesarja Guangxuja

“Bakreni človek z akupunkturnimi točkami je simbol kitajske medicine in zdravil z dolgo zgodovino. Najzgodnejši primerek je iz dinastije Song. V tistem času je delo “Knjiga risb bakrenega človeka z akupunkturnimi točkami za akupunkturo in moksibustijo” predstavljalo državni standard za akupunkturne točke. Tako je postal najpomembnejše sredstvo dešifriranja.” je povedal Huang Longxiang, raziskovalec na Inštitutu za akupunkturo in moksibustijo Akademije za kitajsko medicino na Kitajskem, ki je glede na današnjo standardno velikost ljudi naredil bakrenega človeka z akupunkturnimi točkami v dimenzijah resničnega človeka.

Huang Longxiang je povedal, da je zgodovina izdelovanja modelov za akupunturo in moksibustijo v resnici še daljša, vendar so ti zgodnejši primerki narejeni iz lesa in so zelo majhni. “V dinastiji Song so tridimenzionalni modeli dejanskih človeških dimenzij zamenjali prej uporabljene dvodimenzionalne risbe. To predstavlja pionirsko delo v zgodovini na področju akupunkturnih točk in oblikovanja državnih standardov za akupunkturo in moksibustijo. “ pravi Hong Longxiang.

V dinastiji Ming za časa cesarja Zhengtonga je bila v Pekingu zgrajena cesarska bolnišnica. Pri rekonstrukcijah so glede na tri ključne dejavnike (papirnati viri, napisi na kamnih, bakreni človek), ki so veljali za državni standard akupunkture in moksibustije dinastije Song, strogo sledili temu stilu in dimenzijam. Pekingška cesarska bolnišnica je postala pomemben temelj in model poučevanja akupunkture in moksibustije.

“V času dinastije Qing med vladanjem cesarja Guangxuja, po vdoru zavezniških sil v Peking, so velike sile odnesle imitacijo barkrenega človeka din. Song, ki so ga naredili med din. Ming za časa cesarja Zhengtonga in je bil shranjen v cesarski bolnišnici. Pozneje so v din. Qing, da bi nadomestili izgubljeno, spet glede na zbirko risb iz nanjingške cesarske bolnišnice din. Ming in stil bakrenega človega iz pekingške cesarske bolnišnice din. Ming naredili bakrenega človeka din. Qing za časa cesarja Guangxuja. Prav imitacija tega bakrenega človeka je postala darilo Svetovni zdravstveni organizaciji.” je razložil Huang Longxiang.

Globji pomen bakrenega človeka z akupunkturnimi točkami

Zakaj so bakrenemu človeku v antičnih časih povečali toliko pozornosti? Kakšen je njegov pomen?

Huang Longxiang je povedal, da leži razlog v specifičnosti poučevanja akupunkture in moksibustije, zelo pomembeno področje tega je namreč prav iskanje točk. Pismene razlage pozicij akupunkturnih točk so zelo omejene. Že antični ljudje so se zgodaj zavedali te omejenosti. Da bi jo presegli, so izrisali risbe. S pomočjo teh so določili lokacije akupunkturnih točk.

Za časa dinastije Song je imel tridimenzionalni bakreni človek vsega skupaj 354 akupunkturnih točk. Bakreni človek je imel na površju vosek, znotraj pa je bila tekočina. Ko so ga uporabljali za učenje, se je vanj vstavljalo igle. Če je vajenec iglo postavil na pravilno točko, je ven pritekla tekočina. V nasprotnem primeru pa igla ni šla notri.

“Če bi ne bilo teh risb, bi si lahko tekst razlagal vsak po svoje. Pravzaprav se je lokacija točk skozi zgodovino nekoliko spreminjala, do česar je večinoma prišlo ravno zaradi različnih razlag besedila. Če bi imeli risbe, bi se lahko izognili takšnim razlikovanjem v razumevanju.” je razložil Huang Longxiang.

“Tudi dandanes pri poučevanju akupunkture in moksibustije bakreni človek ostaja pomembno in nezamenljivo sredstvo učenja.” pravi Liu Baoyan. Čeprav je število akupunkturnih točk sedaj nekoliko večje, se osnovne še vedno ne razlikujejo dosti od izvornih. V mnogih delih o modelih za akupunkturo in moksibustijo na današnjem trgu, lahko zasledimo dediščino antičnega bakrenega človeka z akupunkturnimi točkami.

Akupunktura in moksibustija se v razvitih državah vedno bolj uporabljata

“Trenutno sta akupunktura in moksibustija v uporabi po svetu v 183 državah in krajih. Če si pobliže pogledamo ta trend opazimo, da je v zahodnih razvitih državah (Amerika, Anglija, itd.) obseg delovanja in uporabnikov daleč večji kot v ekonomsko nerazvitih državah in krajih.” je povedal Liu Baoyan.

Po Liu Baoyanovi analizi je to povezano z dejstvom, da imajo vse razvite države dobro urejeno zdravsteno zavarovanje, saj zdravljenje z akupunkturo v tujini ni poceni. Medtem pa nerazvite države (Afrika in druge države tretjega sveta) akupunkture niso vključile v zdravstveno zavarovanje. Poleg tega imajo razvite države boljše znanje o zdravljenju izvora bolezni.

“Tako imenovano zdravljenje izvora bolezni poteka v bolnišnici, saj nepravilno zdravljenje lahko pripelje do bolezni, ali pa zdravila uporabljena med zdravljenjem pustijo stranske učinke. Bolj ko je znanje razvitih držav o zdravljenju izvora bolezni jasno, bolj se zatekajo k naravnim in zelenim načinom zdravljenja. Akupunktura in moksibustija lahko najbolj zadovoljita te zahteve. Poleg tega ustrezata pogojem sodobne civilizirane družbe.” je razložila pomožna urednica “Revije o svetovni akupunkturi in moksibustiji” gospa Liu Weihong.

<Suggest To A Friend>
  <Print>