Home > News
Speech on 60th Anniversary of the National Day

2009-09-29

(a script in Slovene Language:)

Spoštovani gostje, vaše ekscelence, dame in gospodje, ter prijatelji!
Letošnjega 1.oktobra mineva 60 (šestdeset) let od ustanovitve Ljudske Republike Kitajske. Po kitajskem koledarju obdobje šestdesetih let pomeni sklenjeni krog, simbolizira zaključek enega in začetek drugega, novega veka. Kitajska je v teh 60ih letih dosegla ogromen zgodovinski napredek, nerazvita kmetijska država je postala industrijska družba. Celotni bruto družbeni produkt se je v tem obdobju povečal za sedeminsedemdeset krat, BDP na prebivalca pa se je povečal za 32,4 (dvaintrideset cela štiri krat), zunanja trgovina je povečana za 2266 (dva tisoč dvesto šestinšestdeset krat). Devizne rezerve so se povečale za blizu 14.000 (štirinajst tisoč krat). Pričakovana življenska doba se je iz 35 (petintridesetih) let dvignila na 73 (triinsedemdeset), nepismenost je zmanjšana iz 80 (osemdeset) na 3,6% (tri cela šest odstotka). Ampak če matematični znak množenja zamenjamo z deljenjem, potem od ene milijarde in tristo milijonov prebivalcev Kitajske dobimo povprečni BDP na prebivalca, ki je v letu 2008 (dva tisoč osem) prešel šele 3000 (tri tisoč) ameriških dolarjev. To je približno ena osmina BDP-ja na prebivalca v Sloveniji. V svetovnem merilu se nahajamo na mestih po stotem, zato je Kitajska država v razvoju v pravem pomenu besede.

 

V naslednjih šestdesetih letih bo Kitajska, ki se še vedno sooča s številnimi težavami in izzivi, izvajala koncept razvoja na osnovi znanja, stremela bo k modernizaciji, izboljšanju življenjskega standarda ter k promociji družbene harmonije. Kitajska bo istočasno prispevala svoj potrebni delež k miru, sodelovanju in razvoju na celem svetu.
Dame in gospodje,
Kitajska in Slovenija sta v enem letu poglobile medsebojno politično razumevanje in zaupanje, prav tako razširile prijateljsko sodelovanje. V lanskem letu je predsednik republike dr. Danilo Turk uspešno zaključil obisk na Kitajskem. V tem letu pa sta gospoda Hui Lianyu, podpredsednik vlade Ljudske Republike Kitajske, ter Du Qinglin, podpredsednik kitajske politične posvetovalne konference, uspešno obiskala Slovenijo. V letu 2008 je trgovinska menjava med državama prvič presegla vrednost ene milijarde dolarjev. Menimo, da je nadaljnji razvoj odnosov Kitajske in Slovenije ne samo v interesu obeh držav, ampak tudi koristi razvoju strateškega partnerstva med Kitajsko in Evropsko unijo. Kitajska vlada je pripravljena nadaljevati s trudom skupaj s slovensko stranjo, zato da bi obstoječi prijateljski odnosi in sodelovanje med državama dosegli nov razvoj.
Hvala!

<Suggest To A Friend>
  <Print>